21 Οκτωβρίου 2010

Η υπακοή

του Αγίου Διαδόχου Φωτικής
Η υπακοή έχει αναγνωριστεί ότι είναι η πρώτη ανάμεσα στις εισαγωγικές αρετές. Γιατί καταργεί την οίηση, δηλ. τη μεγάλη ιδέα πού έχει κανείς για τον εαυτό του, και γεννά την ταπεινοφροσύνη. Γι’ αυτό, σ' εκείνους πού την κρατούν με ευχαρίστηση γίνεται θύρα πού οδηγεί στην αγάπη του Θεού.


 Επειδή αθέτησε την υπακοή ο Αδάμ, γλίστρησε στον Άδη. Αυτή την αρετή αγάπησε ο Κύριος και έγινε άνθρωπος οικονομώντας την δική μας σωτηρία. Μέχρι σταυρού και θανάτου υπάκουσε στον Πατέρα Του, αν καί δεν ήταν διόλου κατώτερος από τη μεγαλοσύνη Εκείνου, για να καταργήσει το έγκλημα της ανθρώπινης παρακοής με τη δική Του υπακοή καί να επαναφέρει στη μακάρια καί αιώνια ζωή εκείνους πού θα ζήσουν με υπακοή. Πρώτα λοιπόν για την υπακοή πρέπει να φροντίζουν εκείνοι πού θέλουν να πολεμήσουν την οίηση του διαβόλου. Καί αυτή με τον καιρό θα μας δείξει χωρίς λάθος όλους τους δρόμους των αρετών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: