23 Οκτωβρίου 2010

Από την Επιστολή Ιακώβου

Κείμενον
Άγε νυν οι λέγοντες• σήμερον καί αύριον πορευσόμεθα εις τήνδε την πόλιν και ποιήσωμεν εκεί ενιαυτόν ένα και εμπορευσόμεθα και κερδήσωμεν• οίτινες ουκ επίστασθε το της αύριον, ποία γαρ η ζωή υμών; Ατμίς γαρ εστιν η προς ολίγον φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Ο Κύριος θελήση και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο η εκείνο.
Ερμηνεία
Κάνετε σχέδια για το αύριο εσείς, που δεν γνωρίζετε τι θα συμβεί κατά την αυριανή ημέρα. Γιατί τι είναι η ζωή σας; Ένα τίποτα. Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται για λίγες στιγμές και ύστερα εξαφανίζεται. Λέγετε ότι θα πάμε στην τάδε πόλη και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, αντί να λέτε, εάν ο Κύριος θελήσει, και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο.
Η παρούσα ζωή και η μέλλουσα...

Δώρο αγαθό. Πολύτιμη ευλογία για τον καθένα μας η παρούσα ζωή. Λέμε την παρούσα ζωή, γιατί εκτός από αυτήν υπάρχει και η μέλλουσα. Η παρούσα είναι επίγεια, πρόσκαιρη και εφήμερη, ενώ η μέλλουσα είναι επουράνια και αιώνια. Η παρούσα αρχίζει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και αντικρίζουμε τον όμορφο αυτόν κόσμο, στον οποίο κατοικούμε, και τερματίζεται στον ανοιγμένο τάφο μας, φέροντας τη σφραγίδα «γη ει καί εις γήν απελεύση». Η αιώνια ζωή αρχίζει, όταν παύσει η καρδιά μας να χτυπά και όταν οι βλεφαρίδες σφραγίσουν τα βλέμματά μας. Ο θάνατος είναι η γενέθλιος ημέρα της ψυχής κατά την οποία εισερχόμαστε στην αιωνιότητα.
Ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, κάνοντας λόγο για την παρούσα ζωή, λέγει: «ποία γαρ η ζωή υμών; ατμίς γαρ εστίν η προς ολίγον φαινόμενη, έπειτα δε καί αφανιζομένη». Που σημαίνει: ποια είναι η ζωή σας; Τιποτένια. Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται λίγες στιγμές, έπειτα δε αφανίζεται. Όσες φορές σηκώνουμε το καπάκι της χύτρας που κοχλάζει, βλέπουμε να ανυψώνεται ένα σύννεφο από ατμούς, το οποίο προς στιγμή φαίνεται και αμέσως χάνεται.
Ο ατμός που βγαίνει από ένα λέβητα, που το νερό του κοχλάζει, αποτελεί μια δύναμη, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην κίνηση ατμομηχανών, (κίνηση τρένων, πλοίων κλπ), με αποτέλεσμα να συντελέσει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση και κοινή ωφέλεια του ανθρώπου.
Η παρούσα ζωή μοιάζει με ατμό ο οποίος προς στιγμήν φαίνεται και, όταν δεν αξιοποιηθεί, αμέσως χάνεται, αλλά, όταν αξιοποιηθεί, τότε μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις, για να κερδίσεις την άλλη ζωή, την αιώνια!
Απ' αυτήν την σκέψη του συγγραφέα της επιστολής φαίνεται ολοκάθαρα το πρόσκαιρο και εφήμερο της παρούσας ζωής. Και δεν είμαστε έξω από το πνεύμα αυτών των λόγων, αν πούμε ότι η παρούσα ζωή, συγκρινόμενη με την αιωνιότητα, είναι μια σταγόνα του ωκεανού μπροστά στον τεράστιο όγκο των υδάτων του, ένας κόκκος άμμου μπροστά στις τεράστιες ποσότητες άμμου των θαλασσών.
Η παρούσα ζωή μοιάζει και με άνθος του αγρού, το οποίο χθες φύτρωσε, σήμερα ανθίζει και αύριο μαραίνεται και χάνεται. Έτσι χαρακτηρίζει τις ημέρες του ανθρώπου ο ιερός ψαλμωδός, «άνθρωπος ωσεί χόρτος αι ημέραι αυτού, ωσεί ανθός του αγρού ούτως εξανθίσει» (ψαλμ.102,15). Ερμηνεία: Του ανθρώπου οι ημέρες είναι όμοιες με το χορτάρι. Σαν το λουλούδι του αγρού, το οποίο ανθίζει για λίγο, έτσι για λίγο ανθίζει και ο άνθρωπος. Κάτι παρόμοιο αναφέρει και ο δίκαιος Ιώβ: «Βροτός γαρ γεννητός γυναικός ολιγόβιος καί πλήρης οργής ή ώσπερ άνθος ανθιίσαν, εξέπεσεν, απέδρα ώσπερ σκιά καί ου μη στη» (Ιώβ. 14,1-2). Ερμηνεία: Κάθε θνητός άνθρωπος, γέννημα και θρέμμα οποιασδήποτε γυναίκας, είναι ολιγόβιος και γεμάτη βάσανα η ζωή του. Μοιάζει με φυτό το οποίο άνθισε και έπειτα μαράθηκε, φεύγει αυτός σαν σκιά και δε παραμένει.
Η παρούσα ζωή είναι ένας στίβος στον οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται για να κερδίσει την αιωνιότητα. Αγώνας για την αρετή. Αγώνας για τον εξαγνισμό. Αγώνας για την διάπλαση του χαρακτήρα. Αγώνας για την εναρμόνιση της ζωής μας με το θέλημα του Θεού. Αγώνας για μια αληθινή τελείωση, για μια πραγματική θέωση.
Μόνον έτσι, αν χρησιμοποιούμε την παρούσα ζωή, θα μπορούμε να διατηρούμε κάθε ελπίδα για την κατάκτηση της αιώνιας ζωής, στην οποία δεν υπάρχει πόνος, ούτε θλίψη, ούτε βασανισμός, ούτε στέρηση, ούτε δοκιμασία, ούτε θάνατος, αλλά μια συνεχή και ατέλειωτη χαρά και ευτυχία!
Αγαπητοί μου αναγνώστες, η παρούσα ζωή είναι η θύρα που θα μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, Είναι το σκαλοπάτι που μας οδηγεί στη Αιώνια Ζωή. Από την καλή χρήση της παρούσας ζωής εξαρτάται ολόκληρη η αιωνιότητα!
(Από το περιοδικό: «Ο Ταξιάρχης» Μανταμάδος Λέσβου – Τευχ. 212)

Δεν υπάρχουν σχόλια: