29 Σεπτεμβρίου 2010

H διαφορά του Χριστιανισμού

του Επισκόπου Αχελώου, Ευθυμίου
…Μερικές θρησκείες οφείλουν την ίδρυση καί την ονομασία τους σε κάποιο θρησκευτικό ή εθνικό ηγέτη, όπως είναι ο Βουδισμός (Βούδας), ο Μωαμεθανισμός (Μωάμεθ), ο Κομφουκιανισμός (Κομφούκιος) κ.λπ. Επειδή οι ηγέτες αυτοί προέρχονταν από ορισμένη φυλετική ή εθνική ομάδα (Ιαπωνία, Κίνα, Αραβία), οι θρησκείες πού ίδρυσαν επηρέασαν και επηρεάζουν κυρίως τους λαούς πού ανήκουν στις μεγάλες αυτές φυλές ή εθνότητες. Είναι επομένως φυλετικές ή εθνικές θρησκείες...


O Χριστιανισμός επειδή αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ Θεού καί ανθρώπου, θεωρείται κι αυτός ως θρησκεία. Μοιάζει επίσης με τις άλλες θρησκείες από το γεγονός ότι κι αυτός ιδρύθηκε από ένα θρησκευτικό ηγέτη, το Χριστό, στον οποίο μάλιστα οφείλει καί την ονομασία του: Χριστιανισμός.
Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη καί ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο Χριστιανισμό καί όλες τις άλλες θρησκείες. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στο πρόσωπο του ιδρυτή καί, ειδικότερα, στο ότι ο ιδρυτής του Χριστιανισμού, ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Θεός πού έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος, ενώ οι ιδρυτές των άλλων θρησκειών ήταν κοινοί άνθρωποι. Έτσι, όση διαφορά έχει ο Θεός απ’ τους ανθρώπους, τόση διαφορά έχει ο Χριστιανισμός από τις άλλες ανθρώπινες θρησκείες.
Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν ο ενανθρωπήσας Θεός, μαρτυρεί ότι καί το περιεχόμενο του Χριστιανισμού δεν είναι ανθρώπινη, αλλά θεϊκή διδαχή καί Αποκάλυψη. Καί πραγματικά. Ο Θεάνθρωπος φανέρωσε καί αποκάλυψε στους ανθρώπους την αλήθεια για το Θεό, τον κόσμο καί γι' αυτούς τους ίδιους. Γι' αυτό καί η διδαχή του Χριστού ήταν καί λέγεται θεία Αποκάλυψη. Με άλλα λόγια, περιεχόμενο του Χριστιανισμού είναι η Αποκάλυψη πού έκανε στην ανθρωπότητα ο ίδιος ο Θεός πού σαρκώθηκε καί έγινε άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός!
Η διαφορά επομένως ανάμεσα στο Χριστιανισμό καί τις άλλες θρησκείες εντοπίζεται όχι μόνο στο πρόσωπο του Ιδρυτή, αλλά καί στο περιεχόμενο της θρησκευτικής διδαχής. Το περιεχόμενο της χριστιανικής διδαχής είναι αποκάλυψη καί λόγος του Θεού, σε αντίθεση με όλες τις άλλες θρησκείες πού περιέχουν αποκλειστικά ανθρώπινες σκέψεις, εμπειρίες καί διδαχές (Ιουδαϊσμός είναι εξ αποκαλύψεως Θρησκεία, ωστόσο έχει πολλά ανθρώπινα στοιχεία, όπως καί όλα τα προχριστιανικά ή μη χριστιανικά θρησκεύματα).
Έτσι, ο Χριστιανισμός, ως εξ αποκαλύψεως θρησκεία εκφράζει μια καθοδική κίνηση, την αποκαλυπτική κίνηση του Θεού προς τους ανθρώπους, ενώ οι άλλες θρησκείες, ως τάσεις της ανθρώπινης ψυχής προς τον Θεό εκφράζουν μια ανοδική κίνηση.
Τη διαφορά τέλος του Χριστιανισμού από τις άλλες ανθρώπινες θρησκείες τη διατύπωσε ο ίδιος ο Θεός με την εξής δήλωση: «Ως απέχει ο ουρανός από της γης, ούτως απέχει η οδός μου από των οδών υμών καί τα διανοήματα υμών από της διανοίας μου» (Ησ. νε' 9. πρβλ. καί Ιω. α' 18).

Δεν υπάρχουν σχόλια: