6 Σεπτεμβρίου 2010

Αλησμόνητες Πατρίδες - Μικρασιατική καταστροφή (1922)


Από: pareDose
Ο Άγιος Χρυσόστομος Σμύρνης (+1922)
"Η Θεία Πρόνοια δοκιμάζει την πίστιν μας καί το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλ' ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός, καί εις τας δοκιμασίας ο καλός χριστιανός. Προσεύχεσθε καί θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας, καί θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε, ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς".

Από: ellinasforever

Δεν υπάρχουν σχόλια: