7 Μαΐου 2010

Σιωνισμός και Μασονία


Τον σημερινό Οικουμενισμό θα μπορούσαμε να τον ονομάσομε Οικουμενισμό του Σιωνισμού, διότι τα καταχθόνια σχέδια εκείνου εξυπηρετεί. Ο δε σκοπός του διεθνούς Σιωνισμού είναι να δυνηθεί να επικρατήσει μια μέρα ολοκλήρου της Οικουμένης πολιτικώς και θρησκευτικώς. Επιδιώκει να δημιουργήσει μιαν παγκόσμια Εβραιοκρατία...

Αυτό ήταν το όνειρο των Εβραίων ανέκαθεν. Περίμεναν να έλθει ο Μεσσίας, ως πανίσχυρος κοσμικός άρχων, με τεράστια υλική δύναμη και κοσμική εξουσία, που θα συνέτριβε τα αήττητα Ρωμαϊκά στρατεύματα και θα αποκαθιστούσε την υπό των Ρωμαίων καταλυθείσα Βασιλεία του Ισραήλ.
Από την αντίληψη αυτή επηρεασμένοι καί οι Μαθητές ερώτησαν τον Χριστό: «ει εν τω χρόνω τούτω αποκαθιστάνεις την Βασιλείαν του Ισραήλ;». Αλλά ο Χριστός το εδήλωσε καθαρά: «Η Βασιλεία η εμή ουκ εστίν εκ του κόσμου τούτου». Εξακολουθούν δε οι Εβραίοι να περιμένουν ακόμη την έλευση του Μεσσία. Και όπως οι Χριστιανοί το Πάσχα, αντί άλλου χαιρετισμού, λέμε «Χριστός Ανέστη» και απαντούμε «Αληθώς Ανέστη», έτσι και πολλοί Εβραίοι σε πολλά μέρη ρωτούν: «ήλθε;» (ο Μεσσίας) και απαντούν, «δεν ήλθε»! Δεν πίστεψαν εκείνοι στον ερχομό Του, που πραγματοποιήθηκε προ δυο χιλιάδων ετών και ο οποίος συνοδεύτηκε με τόσες ολοφάνερες αποδείξεις, με την εκπλήρωση όλων των προφητειών της Π. Διαθήκης στο πρόσωπό Του, με πρωτάκουστη θεία διδασκαλία, με πρωτοφανή καί καταπληκτικά θαύματα. Δεν τους έπεισαν τα λόγια των Προφητών, που προανήγγειλαν με λεπτομέρειες τα γεγονότα της ζωής του Κυρίου και τα οποία εξεπληρώθησαν κατά γράμμα και με πάσα ακρίβεια στον Χριστό.
Οι Σιωνιστές όμως περιμένουν ακόμη να έλθει στη γη ένας Χριστός, όπως τον θέλουν αυτοί, όπως τον έχουν πλάσει οι ίδιοι στη νοσηρή φαντασία τους, και στα ιδιοτελή όνειρα τους... θέλουν και περιμένουν ένα Μεσσία, όχι ταπεινό σαν τον Θεάνθρωπο, αλλά πανίσχυρο αυτοκράτορα. «Ο Βασιλεύς των Ιουδαίων, λέγουν, θα είναι ο αληθής Πάπας της Οικουμένης, ο Πατριάρχης της Διεθνούς Εκκλησίας» (Πρωτόκολλα Κεφ. ΙΖ•'). Θέλουν οι Σιωνιστές ένα Χριστό με υλική δύναμη και κοσμική εξουσία, που θα τους δώσει, εν συνεχεία, παντοδυναμία και παγκόσμια κυριαρχία. Φαντάζονται ένα Μεσσία, που να είναι κομμένος στα μέτρα των φιλοδοξιών τους, στα μέτρα μιας ευτυχίας, όχι πνευματικής και επουρανίου, αλλά υλικής και εγκόσμιου. Και ιδού τι λέγουν: «…Ο Άρχων αυτός θα λάβει την θέση των σήμερον υφισταμένων Κυβερνήσεων, οι οποίες σύρουν την ύπαρξή τους εν τω μέσω των αποθρασυνθεισών παρ’ ημών κοινωνιών... Ο εκλεκτός τούτος του Θεού εκλήθη άνωθεν, όπως θραύσει τις ασυνέτους δυνάμεις... Αυτές οι δυνάμεις κατέστρεψαν πάσα τάξη στη κοινωνία, διά να υψώσουν επί των ερειπίων τους τον θρόνο του Βασιλέως του Ισραήλ...» Ένα, λοιπόν, κοσμικό Άρχοντα, περιμένουν οι Σιωνιστές, στο πρόσωπο του οποίου θα διακρίνουν «την προσωποποίηση της ισχύος και της δυνάμεως» και «θα πιστεύουν πάντες, ότι βλέπουν το πεπρωμένο με τις αγνώστους οδούς αυτού». Αυτός δε ο Οικουμενικός Άρχων θα είναι «της αγίας σποράς του Δαυίδ».
Άλλον Μεσσία, λοιπόν, περιμένουν οι Εβραίοι, Μεσσία κοσμικό, για να κυριαρχήσουν της Οικουμένης. Δια να επιτύχει όμως ο διεθνής Σιωνισμός το όνειρό του, τις κοσμοκρατορικές του δηλαδή βλέψεις, δημιουργεί διαφόρους οργανισμούς με καλούς δήθεν σκοπούς και πίσω κρύβεται αθέατος αυτός. Κατορθώνει επίσης με σατανική ικανότητα να εισδύει μέσα σε έτοιμες Οργανώσεις και να τις χρησιμοποιεί για τους σκοτεινούς σκοπούς του, ώστε να εργάζονται εκείνοι, χωρίς να το υποπτεύονται καν, για την πραγματοποίηση του Σιωνιστικού ονείρου, που είναι η κυριαρχία τους επί της Οικουμένης.
Η Μασονία
Μια τέτοια οργάνωση είναι η Μασονία, η οποία εργάζεται για την επιτυχία των σχεδίων των Σιωνιστών. Ιδού τι αποκαλύπτεται από τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»: «Θα δημιουργούμε καί θα πολλαπλασιάζομε Μασονικές Στοές σε πάσα χώρα της Οικουμένης. Θα προσελκύουμε σ’ αυτές όλους εκείνους που είναι ή δύνανται να γίνουν υπέροχοι πράκτορές μας. Οι Στοές αυτές θά αποτελούν το κυριότερο γραφείο πληροφοριών μας και το έχον την μεγαλύτερη επιρροή μέσον μας. Θα συγκεντρώσομε όλες αυτές τις Στοές σε μία διοίκηση γνωστή μόνον σε εμάς και αποτελούμενη από τους σοφούς μας. Οι Στοές θα έχουν τον αντιπρόσωπό τους, όπισθεν του οποίου θα κρύβεται η διοίκηση περί της οποίας ομιλούμε και παρά των αντιπροσώπων θα δίνονται οι διαταγές και τα συνθήματα».
Ιδού λοιπόν: Το λέγουν οι ίδιοι οι Σιωνιστές, ότι η Μασονία είναι δημιούργημα του Σιωνισμού για να καλύπτει τους σκοπούς του. Καί η Μασονία με την σειρά της, το δημιούργημα αυτό του Σιωνισμού, κρύβεται πίσω από διάφορα Σωματεία και Οργανώσεις και προωθεί τους κρύφιους σκοπούς της, που είναι και σκοποί του Σιωνισμού. Το λέγουν οι ίδιοι στο επίσημο όργανο της Μασονίας «Πυθαγόρας» (τεύχος 1, Ιανουάριος 1930). «Ο Τεκτονισμός, γράφουν οι ίδιοι οι Μασόνοι, όπως μας βεβαιεί εξ άλλου το παρελθόν του, όταν επρόκειτο να αναμιχθεί ζωηρώς σε οιανδήποτε ανθρωπιστική, απελευθερωτική, κοινωνική και αναμορφωτική κίνηση, εκρύπτετο και κρύπτεται, όχι βεβαίως εκ φόβου, αλλ' εκ καθήκοντος, όπισθεν ειδικών σωματείων, συσταθέντων και ενισχυθέντων υπ' αυτού». Και πιο κάτω αναφέρεται σαν παράδειγμα, μεταξύ άλλων, «Το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ειρήνης», η «Νήαρ Ηστ Ρέλιεφ», η Χριστιανική Αδελφότης των Νέων και άλλοι αναρίθμητοι ανθρωπιστικοί καί εκπολιτιστικοί οργανισμοί. Άλλωστε, οσάκις παρέβη την αρχή του αυτή, απέτυχε οικτρώς ή επέτυχε ελάχιστα τους επιδιωκομένους αντικειμενικούς του σκοπούς».
Από το βιβλίο «Ο Οικουμενισμός χωρίς μάσκα» του +Αρχιμ. Χαραλ. Δ. Βασιλόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: