22 Μαΐου 2010

Η προσφορά, το κρασί και η λαμπάδα


Κάποιος άνθρωπος έσκαπτε τη γη με πολλούς συντρόφους καί έβγαζαν ασημόχωμα της Αυθεντίας. Σκάπτοντας πολύ βαθιά έπεσε επάνω τους το βουνό και τους πλάκωσε όλους καί απέθαναν. Μόνον ένας διασώθηκε ο οποίος έτυχε να είναι κάτω από μεγάλες πέτρες που έστεκαν όρθιες. Εκεί έμεινε θαμμένος – ζωντανός, γιατί κανείς δέν επίστευε πως δεν απέθανε, αλλά όλοι ενόμισαν πως ετελειώθησαν...

Η γυναίκα αυτού του ζώντος, ως ευλαβής καί πιστή Χριστιανή, επλήρωσε έναν Ιερέα να κάμει είκοσι Λειτουργίες για τη ψυχή του ανδρός της. Κάθε ημέρα, λοιπόν, επήγαινε στην Εκκλησία μία προσφορά και ένα δοχείο κρασί καί μία λαμπάδα, ως πτωχή που ήταν. Όταν έκανε ο Ιερέας τις είκοσι Λειτουργίες, εφθόνησε ο δαίμονας τη γυναίκα για την ευλάβειά της καί μετασχηματισθείς, τη συνάντησε ένα πρωί όταν πήγαινε στο ναό με τα πρόσφορα καί της λέγει: «Ο Ιερέας είχε υπηρεσία βιαστική, καί ελειτούργησε ενωρίτερα καί μη κοπιάζεις να πηγαίνεις, μεθαύριο του τα δίνεις». Αυτό έκαμε ο δαίμονας ακόμη καί άλλες δύο ημέρες.
Κατά τις ημέρες πού ετελούντο οι Λειτουργίες, έβαλαν άλλους ανθρώπους καί έσκαπταν σ' εκείνο τον τόπο. Αυτοί άκουσαν φωνή υποκάτω των λίθων πού έλεγε: «Σκάπτετε δι' αγάπην Θεού επιδέξια, διότι άνωθεν μου είναι δύο πέτρες, να μη πέσουν καί με θανατώσουν».
Οι δε εθαύμασαν καί σκάπτοντας από τα πλάγια βρήκαν τον άνθρωπο ζωντανό. Ανήγγειλαν αυτό στη γυναίκα του, αλλά καί όσοι το άκουσαν, έτρεξαν να δουν καί να μάθουν πως διασώθηκε. Ερωτώντες δε αυτόν, πώς έζησε εκεί τόσες ημέρες χωρίς τροφή, αποκρίθηκε ως εξής: «Κάθε ήμερα μου έδινε ένας, ένα ψωμί καί ένα κανάτι κρασί, και μία Λαμπάδα ήταν μπροστά μου καί έτρωγα. Μόνο τρεις ημέρες, μήτε τροφή γεύθηκα, ούτε φως είδα καί επικράνθηκα πολύ οδυρόμενος για τις αμαρτίες μου, διότι ενόμιζα ότι θ’ αποθάνω. Μετά ταύτα, πάλι είδα την τετάρτη ημέρα την αναμμένη λαμπάδα, τον άρτο καί τον οίνο, όπως προηγουμένως καί εχάρηκα, δοξάζοντας το Θεό, που δεν με εγκατέλειπε έως τέλους».
Αυτά μόλις άκουσε η γυναίκα του, κατάλαβε την έννοια καί την διηγήθηκε σ' όλους: ότι εκείνα τα δώρα, πού έδινε του Ιερέα καί ελειτούργα, έφερνε ο Άγγελος του ανδρός της καί τον συντηρούσε στη ζωή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: