10 Απριλίου 2010

Ο Κύριός μου καί ο Θεός μου

Μετά την Σταύρωση και την Ανάστασή Του, ο Κύριος χωρίς να ανοίξει τις θύρες, εμφανίζεται στους Μαθητές Του που ήταν κρυμμένοι στο ανώγειο για τον φόβο των Ιουδαίων. Στάθηκε στο μέσον των Μαθητών και τους βεβαίωσε το θαύμα της Αναστάσεως. Οι Μαθητές Του χάρηκαν διότι είδαν με τα μάτια τους τον Κύριο, όμως ο Θωμάς κατ’ οικονομίαν Θεού δεν βρισκόταν εκεί και όταν του είπαν οι άλλοι ότι είδαν τον Κύριο, τότε εκείνος από την χαρά του αμφέβαλλε και έλεγε ότι εάν δεν ψηλαφούσε τον Κύριο δεν θα το πίστευε.
Μετά από οκτώ ημέρες ήταν πάλι συνηγμένοι οι Μαθητές, μαζί και ο Θωμάς. Έρχεται ο Ιησούς, των θυρών κεκλεισμένων και στάθηκε στο μέσον και είπε: Ειρήνη υμίν. Ύστερα λέγει στον Θωμά: Φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε, και ίδε τας χείρας μου και την πλευράν μου και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς, και είπε: Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ομολογώντας Τον ως Θεό και Κύριο.
Πρόσπεσε λοιπόν και σύ αιρετικέ και ψηλάφισε αυτή την ομολογία ενός εκ των Μαθητών του Κυρίου και αναφώνησε με πίστη: ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Διότι αν δεν ήταν Θεός ο Χριστός δεν θα έκαμε όσα θαυμάσια εποίησε για την σωτηρία μας. Άνοιξε τα μάτια σου και στήσε την ακοή σου σ’ αυτή την ομολογία: Ο Κύριός μου και ο Θεός μου και μην πλανάσαι από τις αιρέσεις του πονηρού διαβόλου, διότι ο Χριστός είναι ο Αληθινός Θεός.
σ.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: