23 Νοεμβρίου 2009

Τι είναι η νηστεία;

του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος
«Η νηστεία είναι βία φύσεως, περιτομή της ιδύτητος του λάρυγγος, εκτομή πυρώσεως, εκκοπή πονηρών λογισμών, ελευθερία από όνειρα, καθαρότης προσευχής, φωτισμός της ψυχής, τήρηση του νου, απαλλαγή από πώρωση, θύρα κατανύξεως, χαρούμενη συντριβή, αργία πολυλογίας, αφορμή ησυχίας, φύλακας υπακοής, ελαφρότητα ύπνου, υγεία σώματος, πρόξενος απαθείας (ελευθερίας από πάθη), άφεση αμαρτημάτων, θύρα και χαρά Παραδείσου».

Δεν υπάρχουν σχόλια: