27 Οκτωβρίου 2009

1940/41 - Η Ελληνική Εποποιΐα

Να ποια είναι η Ελλάδα!
«...Κατά το 1940 σημειώθηκε ένα γεγονός το οποίο θα διατρανώνει αιωνίως ότι: Η Βία δεν αρκεί για να καταπνίξει τον πόθο και την αφοσίωση του ανθρώπου προς την Ελευθερία, και ακόμη κάτι περισσότερο: Την προσπάθεια του ανθρώπου να θυσιάσει την ζωή του για να ζήσει η Ελευθερία αυτή. Η Ιστορία θα κηρύξει ως ημερομηνία του γεγονότος αυτού την 28η Οκτωβρίου 1940» Franklin Roosevelt

«....Καθ' ην στιγμήν η κοιτίς του ευγενεστέρου πολιτισμού που εγνώρισε η Ανθρωπότης, η Χώρα εις την οποίαν οφείλομε ό,τι κάμνει την ζωή ανωτέρα και ωραιοτέρα, υφίσταται τοιαύτη άδικη επίθεση, η θέση όλων των αληθινών ανθρώπων είναι παρά το πλευρό της και υποχρέωσίς των είναι να της παράσχουν κάθε βοήθεια». Πρωθυπουργός Καναδά Μακένζι Κιγκ

«...Την 28η Οκτωβρίου 1940 παρεσχέθη στην Ελλάδα προθεσμία τριών ωρών και όχι τριών ημερών ή τριών εβδομάδων. Και τρία όμως χρόνια προθεσμία αν είχε δοθεί η απάντηση θα ήταν η ιδία: ΟΧΙ» Franklin Roosevelt

«...Η απόρριψη του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχεια των Θερμοπυλών και του Μαραθώνα» Νέα Χρονικά Λονδίνου

"Αν η Ελλάς ενέδιδε στο τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα εδικαιούτο να την μεμφθεί... Ο Άξων θα εκυριάρχει στην Μεσόγειο... Η Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Κύπρος, θα καταλαμβάνονταν από τον Άξονα. Η Τουρκία θα κυκλωνόταν. Οι πετρελαιοπηγές της Εγγύς Ανατολής θα ήσαν στη διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα ανοιγόταν γι' αυτόν... Χάρη στην ελληνική αντίσταση, μας δόθηκε ο καιρός να αποκρούσομε και να συντρίψομε την ιταλική στρατιά, η οποία κινήθηκε από τη Λιβύη κατά της Αιγύπτου, να εκκαθαρίσομε την Ερυθρά Θάλασσα από τα εχθρικά πλοία, να μεταφέρομε την αμερικανική βοήθεια προς την Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουμε έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της... Αν το Στάλιγκραντ και ο Καύκασος κρατούν σήμερα, τούτο δεν είναι άσχετο προς την ελληνική αντίσταση, της οποίας επωφελούμεθα, μετά την πάροδο δύο ολόκληρων ετών. Ο κόσμος πραγματικά δεν δικαιούται να λησμονήσει τα ελληνικά κατορθώματα κατά την ιστορική εκείνη στιγμή." F. Noel Baker Βρετανός υπουργός

"Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων επιβράδυνε την επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέμου θα ήταν διαφορετική, τόσο στο Ανατολικό μέτωπο όσο και στον πόλεμο γενικά, και άλλοι σήμερα θα ήσαν στην θέση του κατηγορουμένου" Γερμανός στρατάρχης Keitel

"Σημαντικότερο ακόμη από την αρχική υπερήφανη απόκρουση της εχθρικής προκλήσεως είναι το γεγονός, ότι η Ελλάς εξακολούθησε να μάχεται με κάθε μέσον το οποίον ημπορούσε να διαθέσει. Όταν η ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη από την εχθρική υπεροπλία, η αντίσταση εξακολούθησε από τις νήσους. Και όταν οι νήσοι έπεσαν, η αντίσταση εξακολούθησε από την Αφρική, από τις θάλασσες, από οιονδήποτε μέρος στο οποίο θα μπορούσαν να κτυπηθούν οι επιδρομείς. Σ’ εκείνους που προτιμούν να επιτύχουν ένα συμβιβασμό, να ακολουθήσουν πολιτική συνεννοήσεως ή κατευνασμού, να υπολογίσουν τις ζημιές και τα έξοδα της αντιστάσεως, μπορώ να τονίσω ότι η Ελλάς δημιούργησε το παράδειγμα, το οποίο ο καθείς από εμάς οφείλει να ακολουθήσει μέχρις ότου οι άρπαγες της ελευθερίας αχθούν τελικώς σ την δικαία εξόντωσή τους" Franklin Roosevelt

"Αν το αποτυχόν χάρη στην νικηφόρο αντίσταση της Ελλάδος μεσογειακό σχέδιο του Hitler πετύχαινε, η επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιερά γη της Βορείου Ηπείρου, οι μαχητές της Πίνδου και οι άλλοι, θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουμένη." Antony Eden Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών

«...Οι μάχες της Πίνδου και της Κορυτσάς απέδειξαν πρώτες στους αμφιβάλλοντας και απογοητευμένους ουδετέρους, ότι η ανδρεία και η ικανότης θα ηδύναντο να υπερισχύσουν των υλικών μέσων και να νικήσουν μηχανοκινήτους εχθρούς.» Τάιμς Λονδίνου

"Προχωρούμε αργά στην Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχητές... Τα καταληφθέντα χαρακώματα είναι γεμάτα πτώματα... Και αυτός ο Φύρερ θαυμάζει ιδιαιτέρως το θάρρος των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιάς ελληνικής καταγωγής σ' αυτούς." Joseph Goebbels

"Ενώπιον της Ιστορίας είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι, από τους μέχρι τώρα αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέμησε με εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να μην κρατηθεί κανένας Έλληνας στρατιώτης αιχμάλωτος και οι αξιωματικοί να διατηρήσουν τα προσωπικά όπλα τους." Adolf Hitler

"Η κακή τροπή του πολέμου για τον Άξονα άρχισε από την περιττή και ανόητη επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, η οποία έδωσε την ευκαιρία στην Αγγλία να θέσει και πάλι τον πόδα της επί της Ευρώπης, στον Churchill να θριαμβολογήσει ότι η Αγγλία έχει και πάλι συμμάχους στον αγώνα της κατά του Άξονα, και στους εχθρούς του Ράιχ να αναθαρρήσουν". Adolf Hitler

"...Άνευ των δημιουργηθεισών υπό των Ιταλών δυσκολιών εκ της εκστρατείας των κατά της Ελλάδος, θα είχα επιτεθεί εναντίον των Ρώσων μερικές εβδομάδας νωρίτερα". Adolf Hitler

"Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα και δεν εχρειάζοντο την βοήθειά μας, ο πόλεμος θα είχε πάρει διαφορετική τροπή. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσομε το Λένινγκραντ και την Μόσχα, πριν πιάσει το Ρωσικό ψύχος". Adolf Hitler

"Στην Κρήτη ο Goering κέρδισε μια Πύρρειο νίκη, διότι με τις δυνάμεις που σπατάλησε εκεί θα μπορούσε εύκολα να κατακτήσει την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμη και την Περσία... Διέπραξε την ανοησία να αφήσει να του ξεφύγουν αυτές οι μεγάλες ευκαιρίες, με το να θυσιάσει τις αναντικατάστατες αυτές δυνάμεις σε έναν θανάσιμο αγώνα που διεξαγόταν συχνά σώμα με σώμα..." Winston Churchill

"Οι απώλειες των Γερμανών στην Κρήτη έσωσαν τη γενική κατάσταση στη Μεσόγειο, διότι καταστράφηκε μέγα μέρος από τα αεραγήματα του εχθρού και τεράστιος αριθμός αεροπλάνων… Προθύμως αναγνωρίζομε ότι οι Έλληνες σύμμαχοί μας είναι οι πρώτοι που με τις υπέροχους νίκες τους στην Βόρειο Ήπειρο, άνοιξαν τον δρόμο και κατάφεραν πλήγματα κατά της φασιστικής Ιταλίας. Οι επιτυχίες δεν είχαν μόνον τοπική σημασία, αλλά επηρέασαν την όλη εξέλιξη του πολέμου. Η άμυνα της Κρήτης έσωσε την Κύπρο, την Συρία, το Ιράκ και ίσως το Τομπρούκ." Άγγλος στρατάρχης Weyvell - (Απώλειες Γερμανών στη μάχη της Κρήτης: 4000 αλεξιπτωτιστές και πάνω από 170 αεροπλάνα).

«...Σήμερα στο Λονδίνο και σ’ όλο τον κόσμο όλοι σκέπτονται την Ελλάδα. Όλοι ενθυμούνται με ποιο τρόπο η μικρή Ελλάς αντιμετώπισε τότε την άνανδρη επίθεση του εχθρού όταν όλα τα Έθνη υπέκυπταν το ένα μετά το άλλο στην βία του Άξονα» Νόελ Μπαίκερ Άγγλος Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

"Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει άλλως, διότι είσθε Έλληνες. Κερδίσαμε χρόνο διά να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωμονούμε". Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μόσχας

"Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανία, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα, αναφωνούμε "Ζήτω η Ελλάς"." Ιαπωνικές εφημερίδες

"… Ο τρόπος με τον οποίον ο Ελληνικός λαός, υπό την αξία εμπιστοσύνης ηγεσία σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων μηνών, κατέκτησε τον θαυμασμό του Βρετανικού λαού διά την Ελλάδα..." Winston Churchill

"Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες". Winston Churchill

«...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμο με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψούται ως σύμβολο ενός κόσμου ανορθωμένου διά να απωθήσει με την ισχύ του δικαίου του την θύελλα της καταστροφής». Αμερικανός Γερουσιαστής Μπρίτσες

«...Ελέχθη εις Αθήνας προ 2300 ετών ότι το μυστήριο της επιτυχίας είναι η Ελευθερία και το μυστήριο της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία. Οι Έλληνες δίδουν νέα ζωή στην Μεγάλη αυτήν παράδοση». Υπουργός Εξωτερικών Αγγλίας Άντονυ Ήντεν

«...Διά της αποφασιστικής και λαμπράς αντιστάσεως ο ηρωικός αυτός Λαός της Ελλάδος ανέτρεψε δια παντός τον υπνωτιστικό εκείνο μύθο του αηττήτου του Άξονος. Με το κατόρθωμά του αυτό έδωσε σε μια σκοτεινή ώρα νέον θάρρος, νέα αποφασιστικότητα, νέα ελπίδα στις ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων». Σώμνερ Ουέλ Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής

«...Είναι μεγάλο πράγμα σήμερα στην Αγγλία το να είναι κανείς Έλλην. Ουδέποτε άλλοτε ευρέθησαν σε τόσο υψηλό επίπεδο το Ελληνικό γόητρο και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα. Ο Αγγλικός Λαός λησμόνησε σχεδόν την μάχη της Αγγλίας και δεν ομιλεί παρά διά την Ελλάδα και πάντοτε διά την Ελλάδα». Δελτίον Ρώυτερ

«...Ο Κόσμος χρειάζεται τους Έλληνάς του. Δι' αυτούς που κέρδισαν τον Αλβανικό Αγώνα δεν μπορεί να σταθεί κανένα όριο σε όσα ο κόσμος θα περιμένει απ αυτούς στο μέλλον». Άγγλος συγγραφέας Α. R. Burn

«...Ο μικρόσωμος αλλά μαχητικός Ελληνικός Στρατός είναι κάτι που αξίζει να το δει κανείς και που θα το θυμάται πάντα... Είναι επικίνδυνο να περιφρονεί κανείς στρατιώτες σαν τους Έλληνας». Laland Strowe Αμερικανός πολεμικός ανταποκριτής

«...Εξορκίζομε τους Έλληνας να πιστεύσουν ότι οι απόγονοι του Βίκτωρος Ουγκώ, του Φαβιέρου, του Σατωβριάνδου, του Μαιζώνος, όλοι οι αληθινοί Γάλλοι είναι σήμερον παρά το πλευρό της Μικρής Ελλάδος, η οποία παρέχει και στα άλλα μεγαλύτερα Έθνη υπέροχο παράδειγμα. Αν σήμερον δεινές περιστάσεις εμποδίζουν τους Γάλλους να εκδηλώσουν τα πραγματικά των αισθήματα, η ψυχή των είναι μαζί με την λατρευτή Ελλάδα, η οποία θα προέλθει από τον αγώνα αυτόν μεγαλύτερη και ενδοξοτέρα παρά ποτέ». Γαλλικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μπραζαβίλ

«...Ο πόλεμος αυτός παρουσίασε ιδιαιτέρας εκπλήξεις. Η κατάρρευση της Γαλλίας ήταν μεγάλη έκπληξη. Η αντίσταση της Ρωσίας ήταν επίσης έκπληξη. Ο Αγώνας όμως της μικρής Ελλάδος θα μείνει η μεγίστη των πολέμων έκπληξη». Δήλωση Ανωτέρου Αξιωματικού του Γερμανικού Στρατού

«...Η δύναμη του Άξονος δεν είναι κάτι το μυστηριώδες. Μια φούχτα Έλληνες της αφήρεσαν την λεοντή...» Αξιωματικοί των Ηνωμένων Εθνών

«...Η Ελλάς έσωσε την Μόσχα και τον Καύκασο. Όταν φτάσει η ώρα, αγνωμοσύνη απέναντι του Ελληνικού Λάου, θα ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης». Pierre Bourdin

«...Στην Ιστορική στιγμή έδειξαν εγκαρτέρηση μα και μεγαλοψυχία, σπάνια σε όλους τους καιρούς και ιδιαίτερα σε πόλεμο, που γι' αυτήν την περίσταση ήταν ηρωική. Ο Ελληνικός Λαός με τη στάση του και με τη βοήθεια που έδωσε προς τους στρατιώτες μας, έδειξε πως δεν θεωρούσε την επιτυχία σαν μοναδικό κριτήριο της ζωής, ούτε τη νίκη σαν το μόνο δεσμό φιλίας». A.W. Gomme

Δεν υπάρχουν σχόλια: